STAFF

Art Director

 • Akira Takeuchi

English Translation Advisers

 • Sumiko Satsuta

Editors

 • Anne Padre
 • Yingbin Chi
 • Junjie Li

Photographers

 • TAOMA
 • Kizen
 • seisei wang
 • HIROTO GOZAOKA
 • Yu Shu
 • Lilin Zhang
 • Jun Tsuchiya
 • Norifumi Fukuda
 • Josui Yasuda

Hair&Make-up artists

 • JMAN(Japan Make-up Artist Network)
 • 【from hand】
 • Aki Gokita
 • ―assistant― Akina Higuchi
 • Asuka Tanimoto
 • Yuki Haba
 • Megumi Kono
 • Satomi Sekino
 • ―assistant― Sawa Iwata
 • Naru Usuba
 • Chiaki Maki
 • Ouji Matsumura
 • Yuki Nagagata
 • Mizuho Sasaki
 • ―assistant― Ryoko Okonogi
 • Sho Suzuki
 • Kira Fujita
 • Sena Yoshihara
 • Takumi Toyama
 • ―assistant― Misato Jibu
 • Suzu Takahashi
 • Misaki Hoshi
 • Hanabi Miyagi
 • Seira Murakami
 • Yuki Yamaguchi
 • Eri Matsumura
 • ―assistant― Hana Imaizumi
 • Sara Okazaki
 • KIMURA YUKA
 • MADAKA ATOGUCHI
 • IKUMA IZUMO
 • HSI JUNG HAN
 • Lilin Zhang
 • Maoyantong
 • yasuko

Models

 • AKI
 • Amanda(alpha management)
 • Amelie(alpha management)
 • Caroline(alpha management)
 • Inge(alpha management)
 • Kate(alpha management)
 • KIMURA YUKA
 • Laura(alpha management)
 • Lia(alpha management)
 • Lina(alpha management)
 • Marvin(alpha management)
 • Nasti(alpha management)
 • Nato(alpha management)
 • Rabu
 • Varvara(alpha management)
 • Vick(alpha management)
 • Vika G(alpha management)
 • YANG
 • YASHIA(DK外模管理机构)
 • YEN SHUN LIAO
 • xuewei chen
 • Io(Vithmic model agency)

Publisher

 • Katsuhiro Hamada

Supervisor

 • Shinichi Kushigemachi

Advisers

 • Yasunari Yoshida
 • Shoji Babazono
 • Kyoko Kubodera
 • Takayuki Toki
 • Miki Imamura
 • Ayako Motoyama